Klik hier voor het complete blogoverzicht
24-09-2014

Asbestsanering, waarom nu?

Asbestsanering, waarom nu?

  • Voor 2024 alle buitenasbest weg
  • Nog 92 miljoen m2 asbestgolfplaten te gaan
  • Verzekeringsmaatschappijen: voor 2024 alles saneren! Premie wordt torenhoog!
  • 2015 stortkosten omhoog?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voormalig staatssecretaris Joop Atsma heeft in 2012 al voorgesteld om alle buitenasbest voor 2024 op te ruimen. Er lag toen in Nederland nog 100 miljoen m2 asbestgolfplaten op schuren en loodsen. Op dit moment nog ruim 94 miljoen m2!

Ondernemers worden aangespoord om - al dan niet in combinatie met zonnepanelen - hun bedrijf asbestvrij te maken.

De regelgeving op asbestgebied wordt bijna elk jaar strenger. Stortplaatsen raken vol en er komen geen nieuwe stort locaties bij. Vanaf april 2014 is er een afvalstoffenheffing voor asbest ingevoerd en in 2015 kan er een verhoging van  stortkosten komen. Elk jaar sluipt de prijs voor verwijdering omhoog!

Veel bedrijven maken een plan om de daken die nog gesaneerd moeten worden fasegewijs aan te pakken. Afhankelijk van de conditie van de te saneren daken en de fiscale mogelijkheden in bepaalde jaren plannen zij naar asbestvrij in 2024.

Met de huidige capaciteit aan asbestsaneerders vergt het 25 jaar om het buitenasbest gesaneerd te krijgen. Dat, en de toenemende beperkingen in het stortbeleid, gaat leiden tot forse prijs verhogingen..

Daarom het advies: wacht niet af maar maak vanaf nu een planning om ook uw bedrijf asbestvrij te hebben voor 2024.

Een gefaseerde verwijdering kan een goede oplossing zijn voor uw bedrijf. Vraag hier uw vrijblijvende advies aan.

Reacties

29-11-2014 a. spits
Ik hoopte op uitbreiding van de in aanmerking komende opstallen. Ik bezit particulier een werkplaats met ongeveer 600 m2 asbestgolfplaat met geen specifiek agrarisch verleden. Waarom de uitzonderingen? Alle Asbest moet toch weg?

Plaats een reactie

Vul de uitkomst van de onderstaande som in *