Klik hier voor het complete blogoverzicht
09-01-2014

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014

Wijzigingen voor de fiscale subsidie, het drempelbedrag van de EIA- en KIA-regeling verhoogd is naar 2.500 Euro, verder zijn de regelingen van deze belastingaftrekken gelijk gebleven.

EIA niet meer in combinatie met SDE+

In het SER-energieakkoord is afgesproken dat bedrijven geen gebruik mogen maken van zowel EIA ( Energie Investering Aftrek) als de SDE +. (Subsidie Duurzame Energie)  Dit om stapeling van financiele- en fiscale steun voor duurzame energie te voorkomen.

Overgangsregime

Voor installaties waaraan vòòr 2014 wel SDE(+) subsidie is toegekend en die nog geen EIA hebben aangevraagd, geldt een overgangsregime. In dit overgangsregime is bepaald dat bedrijven voor deze projecten nog wel EIA kunnen aanvragen.

Energiebelasting weer verder gestegen

In de energiebelasting is de inflatie doorberekend, daarnaast is er sinds 1 januari 2014 ook een verlaagd belastingtarief ingevoerd voor onbepaalde tijd en onder voorbehoud, zie de tekst onder de tabel.,

Het verlaagde tarief is enkel voor particuliere kleinverbruikers en alleen bedoeld voor collectieve energie-opwekking, van zonnepanelen tot windturbines. Het huidige tarief van de energiebelasting voor het elektriciteitsverbruik tot 10.000 kWh bedraagt in 2014 11,85 cent/kWh. De voorgestelde belastingkorting bedraagt 7,5 cent/kWh (excl. btw).
Het Rijksoverheid begroot voor 2014 10 miljoen euro om deze maatregel te dekken. Het Rijk verwacht dat ruim 25.000 particulieren van deze regeling gebruik gaan maken en dat elke deelnemer met deze regeling ongeveer 3.000 kWh per jaar gaat opwekken. Op deze basis daarvan zal de lokale duurzame opwekking van elektriciteit jaarlijks toenemen met 75 miljoen kWh.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Plaats een reactie

Vul de uitkomst van de onderstaande som in *