Klik hier voor het complete blogoverzicht
13-08-2013

Gemiddeld 784 kilowattuur/kilowattpiek over 2011

05-08-2013 > Performance Nederlandse zonnestroomsystemen: gemiddeld 784 kilowattuur/kilowattpiek

( Bron; Solar Magazine)Om inzicht te krijgen in de performance van zonnestroomsystemen in Nederland heeft de Stichting Monitoring zonnestroom een analyse uitgevoerd van opbrengstgegevens, verkregen van openbare monitoringsportals. Met deze gegevens is het mogelijk inzicht te krijgen over de kwaliteit van zonnestroomsystemen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en New-Energy-Works. De stichting ontving een opdracht daartoe van Agentschap NL. De analyse betreft gegevens over 2011. Binnenkort wordt een update over 2012 verwacht, zodat uitspraken kunnen worden gedaan over de ontwikkeling van de kwaliteit van zonnestroomsystemen in Nederland.

Monitoringsgegevens van zeshonderdzestig systemen zijn verkregen via openbare data portals. Er zijn meer dan tien portals actief in Nederland, maar lang niet allemaal leveren openbare data. De geanalyseerde systemen zijn gemiddeld genomen goed georiënteerd, met een gemiddelde oriëntatie van 173 graden (honderdtachtig graden is pal zuid) en een hellingshoek van bijna dertig graden. De genormeerde jaaropbrengst voor 2011 is 784 kilowattuur/kilowattpiek, hetgeen enigszins aan de lage kant ligt in vergelijking tot het gehanteerde kental van achthonderdvijftig kilowattuur/kilowattpiek, maar hoger is dan de kental van CBS dat zevenhonderd kilowattuur/kilowattpiek is. De verdeling van genormeerde jaaropbrengsten is breed, wat duidt op mogelijk underperformance van een aantal systemen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Plaats een reactie

Vul de uitkomst van de onderstaande som in *