Subsidie aanvraag

Energieplusdak B.V.
Ja Nee
Man Vrouw
Fase 1: 3 oktober, 9.00 uur - tot maximaal 9 cent /kwu Fase 2: 9 oktober vanaf 17.00 uur - tot maximaal 11 cent /kwu Fase 3: 16 oktober vanaf 17.00 uur tot 26 oktober 17.00 uur - tot maximaal 11,7 cent /kwu
Adres (postcode/huisnummer) Kadastrale aanduiding
Vul hier bij voorkeur de adresgegevens in. Is het adres nog niet bekend, dan kunt u volstaan met de plaatsnaam en de kadastrale aanduiding van de (nieuwbouw)locatie. Indien u in deze openstellingsronde meerdere SDE subsidie aanvragen voor zonne-energie heeft ingediend en de som van het totale vermogen van de product-installatie is hoger dan 500kWp dan ontvangen wij graag een haalbaarheidsstudie voor het gehele investeringsplan behorend bij alle installaties waarvoor u in deze openstellingsronde subsidie aanvraagt.
Ja nee
Stuur een haalbaarheidsstudie (deze bevat in ieder geval een exploitatieberekening, berekening van het projectrendement, onderbouwing van het eigen vermogen en financiering) als bijlage mee indien het totale nominale elektrische vermogen waarvoor u subsidie aanvraagt groter dan of gelijk is aan 500 kWp. Informatie over de haalbaarheidsstudie vindt u op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/aanvragen.
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Voor een kostenindicatie voor het verzwaren van uw aansluiting, neem contact op met uw netbeheerder.
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
In plaats van een vergunning of vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Omgevingsvergunning) kan ook worden volstaan met (een) vergunning(en) op grond van de Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening (alle fasen van de Bouwvergunning).
Ja Nee
In plaats van een vergunning of vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Omgevingsvergunning) kan ook worden volstaan met (een) vergunning(en) op grond van de Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening (alle fasen van de Bouwvergunning).
Ja Nee
De opdrachtverstrekking dient binnen 1 jaar gerealiseerd te zijn.
De subsidie start altijd op de eerste van de maand. De subsidie mag niet ingaan voordat u de installatie in gebruik neemt. RVO.nl hanteert een afhandelingstermijn van 13 weken. Houd hiermee rekening bij het invullen van de datum ingang subsidie.
Dit zijn de totale investeringskosten om de productie-installatie gebruiksklaar te maken, inclusief de kosten voor netaansluiting.
Maakt u voor deze productie-installatie gebruik van, of heeft u in het verleden gebruik gemaakt van één of meer van de volgende subsidies:
Ja Nee
Ja Nee
Vul de uitkomst van de onderstaande som in *