Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
16-12-2015

8 miljard voor stimulering duurzame energieproductie in 2016

Lees hier hoe de nieuwe SDE+ regeling werkt!
 

Het budget voor de SDE+ 2016 wordt meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Er komen twee openstellingsrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

Details wijzigingen SDE+ 2016 bekend.

Eerste ronde

De eerste ronde is van 1 maart tot en met 31 maart 2016 en heeft een budget van 4 miljard euro. Net als in 2015 is er in 2016 per ronde sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen technologieën op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen. De ronde kent in 2016 vier fases. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten tot 11, 13 en €15 cent/kWh. De tweede openstelling is voorzien van 30 augustus tot en met 29 september met een vergelijkbare verplichtingenruimte.

Vrije categorie

Tijdens de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten onder het relevante maximum basisbedrag in te dienen en daarmee eerder kans te maken op subsidie. In 2016 wordt dit veilingmechanisme verder verfijnd door vrije biedingen op eenheden van €0,1 cent mogelijk te maken.

Meer informatie

De wijzigingen voor de diverse technieken zijn beschreven in de Kamerbrief. Ook is voor de eerste openstellingsronde een tabel met de SDE+ 2016 categorieën, basis- en correctiebedragen in de bijlage van de brief opgenomenSDE+ 2016 op hoofdlijnen

  • Er zijn twee openstellingsrondes met elk een integraal budgetplafond. De eerste ronde kent een budget van € 4 miljard.
  • In de ‘vrije categorie’ kunnen (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. De initiatiefnemers kunnen hierdoor de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op hun businesscase.
  • Geen SDE+ subsidie voor invoeding van hernieuwbare elektriciteit als de prijs van elektriciteit zes uur of langer negatief is. Kleine projecten evenals projecten waaraan subsidie is verleend en waarvan de aanvraag vóór 1 december 2015 is ingediend zijn van deze nieuwe bepalingen uitgesloten.
Openstellingsrondes SDE+ 2016
Ronde 1 Ronde 2 Fasegrenzen
elektriciteit en/of
warmte €/kWh

 
01-03-2016:9.00u 30-08-2016:9.00u 0,090
07-03-2016:17.00u 05-09-2016:17.00u 0,110
14-03-2016:17.00u 12-09-2016:17.00u 0,130
21-03-2016:17.00u tot 31-03-2016:17.00u

19-09-2016:17.00u tot 29-09-2016:17.00u

0,150


 


Wijzigingen in 2016

Per SDE+ categorie zijn er wijzigingen ten aanzien van 2015. Om welke wijzigingen het gaat kunt u na publicatie van de ministeriële regelingen op deze webpagina lezen. Ook verschijnt dan de brochure 'SDE+ 2016 - Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie' en onze vernieuwde voorlichtingsfilm. Een aantal wijzigingen is onder andere:

  • In geval er sprake is van vervanging bij de Wind op land categorieën wordt uitsluitend subsidie verstrekt als de oude (bestaande) molen op het moment van vervanging minimaal 15 jaar heeft gedraaid en/of de nieuwe molen minimaal 1 MW groter is dan de oude (bestaande) molen. De vervangingscategorie van 2015 vervalt hiermee.
  • De categorie Geothermie ≥ 500 meter wordt uitgebreid. Gebruik van bestaande olie-en gasputten en het boren van een extra put worden toegestaan.
  • De wettelijke verankering van de duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa wordt naar verwachting in 2017 afgerond. Tot die tijd zal in de SDE+ handhaving gebaseerd zijn op een rapportageverplichting.
  • De subsidieduur van de categorie Ketel op houtpellets voor industriële stoomproductie ≥ 10 MWth wordt verkort van 12 jaar naar 8 jaar.
  • De ondergrens voor de categorie Zonthermie wordt aangepast van 100 m2 naar 200 m2 apertuuroppervlakte.
  • Voor zon-PV projecten waarbij een aanvrager verdeeld over meerdere aanvragen meer dan 500 kWp aanvraagt, wordt een haalbaarheidsstudie verplicht. Voor deze categorie blijft de grootverbruikersaansluiting verplicht.

 

Categorie: Algemeen