Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
10-05-2013

AFASE: voorlopige maatregelen berokkenen Europese solar markt grote schade

De actuele berichtgeving dat de Europese Commissie van plan is voorlopige anti-dumping heffingen van vijftig procent (gemiddeld) af te kondigen voor Chinese zonnepanelen is uiterst zorgwekkend. Dit stelt AFASE, de Alliance for Affordable Solar Energy, in een persbericht. Importheffingen - ongeacht de hoogte – kunnen onomkeerbare schade aan de gehele Europese zonne-energie industrie aanrichten. De heffingen die nu in discussie zijn zullen grote effecten hebben voor werkgelegenheid, vraag naar zonnepanelen en daarmee ook voor de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen.

Een studie door het onafhankelijke onderzoeksinstituut Prognos concludeert dat importheffingen van zestig procent de komende drie jaar 242.000 banen zullen kosten alsmede zevenentwintig miljard euro aan inkomsten voor de Europese Unie.
Tijdens een hoorzitting bij de Europese Commissie op vrijdag 5 april, benadrukten AFASE leden – waaronder ook vertegenwoordigers uit Nederland - dat de huidige marktontwikkelingen geen ruimte laten voor prijsverhogingen en dat importheffingen van zelfs vijftien procent uiteindelijk vijfentachtig procent van de Europese vraag naar zonnepanelen teniet zullen doen.

'De zonne-energiemarkt is erg prijsgevoelig. Als de prijzen kunstmatig hoog worden gehouden door importheffingen, zal de Europese zonne-energiemarkt gewoonweg tot stilstand komen. Dit zal in Nederland een enorm verlies van werkgelegenheid tot gevolg hebben en voor Europa betekent het dat een duurzame Europese energievoorziening verder weg zal zijn dan ooit', zegt Dennis Gieselaar, Directeur van Oskomera Solar Power Solutions, de grootste Nederlandse leverancier van zonne-energie producten en diensten.
De Europese Commissie zou moeten begrijpen dat er zowel in de upstream als downstream industrie waarde wordt toegevoegd in het productieproces van zonnepanelen. Het opleggen van voorlopige maatregelen op de import van Chinese zonnepanelen is niet alleen strijdig met het belang van de Europese Unie maar daarnaast ook in tegenspraak met Europa’s ambitie om een duurzame en innovatieve economie te worden.

De meer dan vierhonderdvijftig bedrijven die AFASE ondersteunen, verwelkomen daarom een oplossing waarbij prijsverhogingen worden voorkomen en er rekening wordt gehouden met de belangen van de Europese upstream en downstream zonne-energie industrie. Sterker nog, als er een oplossing kan worden gevonden door te onderhandelen, zouden er geen voorlopige anti-dumping maatregelen afgekondigd moeten worden aangezien deze er voor zorgen dat het merendeel van de Europese zonne-energie projecten direct stilgezet zal worden. Hierdoor zal er aanzienlijke schade worden aangericht die niet goed te maken is door enige vorm van onderhandeling in de toekomst.
AFASE verzoekt de Europese autoriteiten de belangen van de Europese zonne-energie industrie die het risico lopen veel banen en inkomsten te verliezen mee te wegen. De deadline waarop de maatregelen in het anti-dumping onderzoek van kracht zullen worden is 6 juni 2013. De lidstaten zullen in december van dit jaar de beslissing nemen of heffingen definitief zullen worden opgelegd.

 

Bron: Solar Magazine

Categorie: Algemeen