Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
28-11-2012

Duurzame energie

 

Door duurzame energie in te zetten wordt uw bedrijf minder afhankelijk van energie die afkomstig is van fossiele energiedragers. Dat kan op termijn fors schelen in de energiekosten. Welke energiebronnen vormen de juiste alternatieven? Agentschap NL biedt u de quickscan Duurzame Energie.
 

Quickscan duurzame energie

Met de Quickscan duurzame energie krijgt u een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw onderneming en inzicht in de terugverdientijden op basis van kengetallen.

Factsheets over duurzame energie in de industrie

U kunt de factsheets gebruiken als aanvulling op de quickscan om een beeld te krijgen van de verschillende duurzame-energietechnieken.

Duurzame energiebronnen

Wind- en zonne-energie zijn de meest bekende alternatieve bronnen, maar denk ook aan het winnen van energie uit bioafval en biomassa. Er is een breed scala aan energiebronnen die worden aangemerkt als 'duurzame' of 'hernieuwbare' energie, onder andere deze negen energiebronnen.

Voordelen duurzame energie

  • duurzaam imago
  • minder energie inkopen
  • minder afhankelijk van derden
  • energieprijs stabieler
  • aansluitwaarde verlagen: u produceert (deels) uw eigen energie
  • duur piekverbruik van ingekochte energie verminderen door in dalperiodes ongebruikte energie op te slaan of door in de piek duurzame brandstoffen in te zetten
  • opgewekte energie verkopen, onder andere door de handel in groencertificaten
  • uitstoot van het broeikasgas CO2 reduceren
  • energie ligt voor het oprapen: een groot bluswaterbassin, warme lucht, het asfalt op uw bedrijfsterrein, zonnecollectoren op het dak

Samenwerken

Bent u in uw omgeving de enige die energie gebruikt? Bent u de enige die mogelijkheden ziet om zelf energie te gaan opwekken? Misschien kunt u door samenwerken met partijen in uw omgeving meer bereiken dan in uw eentje. U kunt uw bedrijfsterrein ook aanbieden voor opwekking van duurzame energie. Veel energiebedrijven zoeken immers naar geschikte locaties.

Ervaringen van andere ondernemers

Lees inspirerende praktijkvoorbeelden over duurzame energie en bekijk devoorbeeldprojecten van duurzame energie in de industrie.

Publicaties

U vindt ook interessante informatie in onze brochures, factsheet en rapporten.

In de praktijk

Denkt u erover om zelf uw energie duurzaam te gaan opwekken? Heeft u vragen over vergunningen, financiering en plaatsing van installaties? Wilt u weten welke bronnen mogelijk en rendabel zijn in uw situatie? Voor deze vragen en meer kennis over de verschillende hernieuwbare bronnen, energietechnologieën en toepassingsmogelijkheden kunt u terecht bij het programma Duurzame Energie Nederland (DEN).

Financiering

Stimulering Duurzame Energie (SDE)

 

Categorie: Algemeen