Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
14-07-2016

Eerste ronde SDE+-2016: 178,7 megawatt en 831 beschikkingen voor zonnepanelen

12-07-2016

De eerste ronde van de SDE+-regeling in 2016 heeft 178,7 megawatt en 831 beschikkingen voor zonnepanelen en 45 megawatt en 33 beschikkingen voor zonnewarmte opgeleverd.Daarmee is slechts 15,9 procent van de aangevraagde zonnepanelenprojecten uit de eerste SDE+-ronde van 2016 gehonoreerd.


(foto: Energieplusdak.nl)

Minister Kamp laat weten dat hij met het oog op het tijdig realiseren van de doelstellingen uit het Energieakkoord voor de tweede openstellingsronde van de SDE+ in 2016 een verplichtingenbudget van 5 miljard euro realiseert. Hiermee komt het totale verplichtingenbudget voor de SDE+ in 2016 uit op 9 miljard euro, een verhoging van 1 miljard euro ten opzichte van het eerder voorziene plan. Het is bovendien een verhoging van 5,5 miljard euro ten opzichte van het SDE+-budget voor 2015. De voorjaarsronde liep van 22 maart tot 28 april jongstleden. De najaarsronde loopt van 27 september tot en met 27 oktober 2016.

In totaal zijn er voor de eerste ronde 986 beschikkingen afgegeven, waarbij maar liefst 831 beschikkingen voor zonnestroom zijn afgegeven. Van de reeds beschikte projecten nemen bij- en meestook van biomassa (37,5 procent, 1,5 miljard euro), biomassawarmte (24,7 procent, 990 miljoen euro) en geothermie (22,9 procent, 254 miljoen euro) het grootste deel van de beschikte bedragen in. Het grote aantal beschikte zon-pv-projecten ten opzichte van het relatief lage beschikte bedrag (voor 172,4 miljoen euro) hangt volgens Kamp samen met de relatief kleine schaal van deze projecten. Voor zonthermie zijn de 33 beschikkingen goed voor 34,2 miljoen euro van het budget en 45 megawat aan vermogen.

In totaal werd er in de eerste ronde van de SDE+-regeling van 2016 voor 1.112 megawatt aan zonnestroomprojecten een aanvraag ingediend. Daarmee is 84,1 procent van de aanvragen afgewezen en slechts 15,9 procent beschikt. Voor de eerste ronde van de SDE+-regeling 2016 werd dan ook ruim 8 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl slechts 4 miljard euro beschikbaar was.

Overigens laat minister Kamp weten in 2017 een verplichtingenbudget open te stellen dat vergelijkbaar is met het verplichtingenbudget in 2016. Over het exacte bedrag informeert hij de Tweede Kamer aan het einde van het kalenderjaar. Verder wordt de SDE+-regeling dit jaar geëvalueerd. De evaluatie zal inzicht geven in doelmatigheid en doeltreffendheid van de SDE+. De evaluatie wordt op dit moment uitgevoerd. Ook hierover zal minister Kamp de Tweede Kamer voor het einde van dit jaar informeren over de resultaten. Lees ook: 1e ronde SDE+-2016: alle ins en outs van de grootste zonnewarmteprojecten en 1e ronde SDE+-2016: de details van de 9 grootste zonnepanelenprojecten.

bron: rijksoverheid

Vraag nu een offerte aan

 

Categorie: Algemeen