Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
18-01-2016

Energieopslag systemen

Verkoop uw opgewekte energie op de APX onbalans markt
Nieuwe revolutionaire manier om uw investering nog sneller terug te verdienen!

Let op, alleen voor groot verbruikers, vanaf 100 kVa aansluitingen.

De toenemende oppervlakten aan zonnepanelen, windturbines en andere “groene” manieren om energie op te wekken, hebben als voordeel dat op de eindige hoeveelheid fossiele brandstoffen bespaard wordt en deze ingezet kan worden voor andere doeleinden dan de energievoorziening. ​

Deze ontwikkeling wordt enerzijds ingegeven door de sterk wisselende kosten van fossiele brandstoffen en anderzijds door de toenemende druk om groener en dus schoner te produceren. Een van de nadelen van veel vormen van groene energie is de oncontroleerbaarheid waarmee deze wordt opgewekt. Wind kan opsteken op momenten waarop eigenlijk geen behoefte is aan elektriciteit en een wolk voor de zon zal de opbrengst van een zonnepark drastisch verminderen. Hierdoor moeten grote vermogens bij traditionele elektriciteitsmaatschappijen altijd stand-by staan, wat het rendement en de vervuiling niet ten goede komt.

Het opslaan van energie is al langere tijd een thema en opslag kan op verschillende manieren plaatsvinden. Een breed toepasbare methode is opslag in batterijen waarbij de opwekking en het verbruik asynchroon kunnen verlopen en de gebruiker, bijv. ’s middags opgewekte energie in de loop van de avond kan gebruiken. Het op deze manier opslaan en gebruiken van energie is echter een methode die niet economisch verantwoord is omdat u tegen een vaste prijs uw stroom inkoopt. De rentabiliteit is sterk afhankelijk van de actuele elektriciteitsprijzen en de levensduur van de batterijen.

Wij maken uw Storage Systeem rendabel door gebruik te maken van de mogelijkheid stroom te verkopen en in te kopen op de onbalansmarkt in plaats van in te kopen bij een reguliere stroom leverancier.Bron: Jules Energy

De onbalansmarkt, die veroorzaakt wordt door verschillen tussen de toegezegde en daadwerkelijke geleverde energie en de gereserveerde en daadwerkelijke afgenomen energie, geeft een variatie op de APX prijzen. (De APX is de beurs waar alle energie verhandeld wordt). Gebruikmakend van een real-time interface die de APX prijzen vergelijkt met de onbalansprijzen, in combinatie met geavanceerde sturingen van de inverters en batterijen, kan ons systeem de onbalans beperken waarvoor, door de netbeheerders en/of elektriciteitsmaatschappijen, een additionele vergoeding gegeven wordt. Deze vergoeding kan vele malen hoger zijn dan de feed-in vergoeding die gegeven wordt voor het normaal terug leveren van elektriciteit en draagt dus bij in een kortere terugverdientijd van het systeem.Bron: Jules Energy

Naast de actuele prijsinformatie wordt ook gebruik gemaakt van diverse andere predictie-modellen die invloed hebben op de korte en lange termijn verwachting ten aanzien van de onbalans. Wolkenvelden, buienradar en windkracht-metingen worden meegenomen in de volledig automatische afweging om energie op te slaan of juist af te geven. Daarnaast wordt er uiteraard ook rekening gehouden met de energiebehoefte van de eigenaar van het systeem, zodat ook in de eigen behoefte tegen de laagst mogelijke kosten, voorzien kan worden.

Peak Shaving

Veel elektriciteitsfirma’s berekenen extra aan klanten die hoge verbruikspieken op het net veroorzaken. Ze moeten deze capaciteit beschikbaar houden voor het inschakelen van machines of andere grootverbruikers, maar hebben tussen deze pieken door, te hoge verliezen. Ons systeem kan deze verbruikspieken sneller leveren, waardoor de extra heffingen vanuit de netwerkbeheerder en/of elektriciteitsfirma achterwegen blijven.

Deze systemen worden opgebouwd rond hoogwaardige Lithium batterijen met geavanceerde management systemen, die zorgen voor een optimale inzet en veiligheid. Bewaking op afstand en geïntegreerde regel-algoritmen maken dat de eindgebruiker zorgeloos van de voordelen van het systeem kan genieten.​

Bij applicaties waar een spanningsonderbreking een grote impact kan hebben, kunnen de systemen tevens als UPS geconfigureerd worden. Hiermee kunnen kritische processen gewoon doorgang vinden of op een gecontroleerde manier beëindigd worden.​Bron: Jules Energy


Opbouw

Afhankelijk van de capaciteit van de systemen worden deze aangeboden voor de grotere industriële systemen, als standalone containers van 10, 20 of 40 voet. Alle projecten worden turn-key geleverd waarbij wij uiteraard ook uw eigen huis-installateur en energieleverancier betrekken.


Voor wie?

Om gebruik te kunnen maken van de vergoedingen die betaald worden voor het dempen van de onbalansmarkt, moet de gebruiker een grootverbruik aansluiting hebben die tenminste geschikt is voor 3-fasen en 100A. Hoe groter de hoofdaansluiting hoe interessanter het wordt. Het gaat er tenslotte om in een korte periode, tijdsloten van 15 minuten, zoveel mogelijk stroom in te kopen of te verkopen. We hebben het over het laden van de accu en het ontladen. Daar is tijd voor nodig.

 

Categorie: Algemeen