Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
19-08-2014

Flevoland start verruimde regeling per 1 september

 In de provincie Flevoland ligt de verruimde regeling ‘Asbest eraf,   
 zonnepanelen erop ter inspraak. Dit betekent dat u als eigenaar van een
 (voormalig) agrarisch bouwblok vanaf 1 september een aanvraag kunt
 plaatsen die valt onder de verruimde regeling. Indien u zeker weet dat de
 subsidiabele activiteiten ná 1 september plaatsvinden dan kunt u per 1
 september een aanvraag indienen waarbij de verruimde regeling geldt.
 Tot 1 september kunnen alleen agrariërs gebruik maken van de regeling.
 Indien u, als agrariër, daar niet op kunt of wilt wachten dan kunt u
 uiteraard een aanvraag indienen. U ontvangt de extra uitbetaling van
 € 1,50 per m2 na inwerkingtreding van de regeling in Flevoland automatisch op het door u opgegeven rekeningnummer in de loop van september.

Hier vindt u het aanvraagformulier waarmee u tot 1 september 2014 een aanvraag voor de subsidie ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ kunt indienen.
Hier vindt u de de-minimisverklaring die van toepassing is op aanvragen tot 1 september 2014.

Categorie: Algemeen