Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
15-06-2016

Meer dan 3.000 aanvragen voor de SDE+ voorjaar 2016

De SDE+ voorjaarsronde 2016 was van 22 maart tot en met 28 april 2016 geopend. Tijdens deze SDE+ ronde zijn in totaal 3.354 projecten ingediend. Het totaal aangevraagd subsidiebudget bedraagt ruim € 8 miljard.

De aanvragen worden op dit moment zorgvuldig beoordeeld. Dit proces zal in ieder geval tot in juli lopen. Dat er veel aanvragen zijn binnengekomen betekent dat er ruim voldoende projecten zijn om het budget volledig te beschikken.

De minister van Economische Zaken zal voor het zomerreces informatie geven over de tweede openstelling en de stand van zaken van de behandeling van de aanvragen. Dit staat in de kamerbrief van 9 mei 2016.

In onderstaande tabel staat de stand van zaken van de SDE+ voorjaarsronde voor de categorieën hernieuwbare warmte én WKK, hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas. Deze tabel is een samenvatting. Een gedetailleerd overzicht vindt u onder Stand van Zaken.


SDE+ voorjaar 2016 aanvragen
 

Categorie

Aantal aanvragen

Maximaal aangevraagd budget

Hernieuwbare elektriciteit

 

(€ mln)

Windenergie

21

 

Zon-PV

3.104

 

Waterkracht

3

 

Totaal hernieuwbare elektriciteit

3.128

1.478

Hernieuwbare warmte én WKK

 

(€ mln)

Biomassa

141

 

Geothermie

13

 

Zonthermie

47

 

Totaal hernieuwbare warmte én WKK

201

5.472

Hernieuwbaar gas

 

(€ mln)

Biomassa hernieuwbaar gas

25

 

Totaal hernieuwbaar gas

25

1.200

Totaal SDE+ voorjaar 2016

3.354

8.150

 

Vraag nu een offerte aan

Categorie: Algemeen