Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
04-01-2013

Openstelling SDE+ 2013

In een brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer zegt hij dat het kabinet gekozen heeft voor een aandeel duurzame energie van 16% in 2020 en dat er middelen beschikbaar gesteld zijn die nodig zijn om dit doel te halen. Het betetrft investeringen met een lange voorbereidings- en terugverdientijd. Kamp vindt het belangrijk dat ondernemers vooruit kunnen kijken. Dit draagt bij aan het stabiele investeringsklimaat dat nodig is om de vereiste stappen te zetten richting een duurzame energievoorziening. In 2013 wordt de SDE+ gecontinueerd met een budget van 3 miljard.

Meer geld voor SDE+

Om de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 te halen stelt Kamp in 2013 een budget van € 3 miljard beschikbaar. De SDE+ gaat open op 4 april 2013. Op verzoek van ondernemers publiceert Kamp de regeling ruim voor de openstelling eind januari. Daarmee hebben ondernemers meer gelegenheid om de businesscase van projecten uit te werken en goede aanvragen voor te bereiden.

Systematiek SDE+ ongewijzigd

De systematiek van de SDE+ blijft in 2013 gehandhaafd:

  • één integraal budgetplafond
  • een maximum basisbedrag van € 0,15/kWh voor duurzame elektriciteit, € 1,035/Nm3 voor groen gas en € 41,7/GJ voor duurzame warmte;
  • gefaseerde openstelling
  • de vrije categorie.


Wel voer ik een aantal aanscherpingen door om de efficiëntie en effectiviteit van de SDE+ te vergroten. Zie hiervoor de brief van Kamp aan de Tweede Kamer.

Categorie: Algemeen