Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
24-06-2013

SDE+ 2013 overtekend

SDE+ 2013 overtekend, 229 MW aan windprojecten ingediend.

De SDE+ 2013 is inmiddels ‘overtekend’. Kort na openstelling van de 2e fase was in totaal al voor 3,3 miljard euro aangevraagd, meldt AgentschapNL. Het totale budget voor 2013 is 3 miljard euro. Het positieve nieuws is dat er voor 229 MW aan windprojecten is ingediend. Afgelopen twee jaar kwam wind op land niet aan bod binnen de SDE+.
 

Maar: om de doelstelling van minstens 6.000 MW te halen, is jaarlijks meer dan het dubbele nodig. En er zijn nog veel projec-ten die pas in fase 3 konden indienen en nu toch nog buiten de boot dreigen te vallen. Dreigen, want vooralsnog is de aange-vraagde SDE+ nog niet vergeven. Er kunnen nog projecten afval-len die een aanvraag hebben ingediend, waardoor alsnog fase 3 projecten in beeld komen.

Fors bouwen noodzakelijk

NWEA gaat komende tijd na hoe de aanvragen 2013 eruit zien, wat de kans van slagen van deze projecten is en welke ruimte er mogelijk voor wind nog is. Eerder pleitte NWEA voor een ´schot´ voor wind op land binnen de SDE+. Om in 2020 aan 6.000 MW op land te komen, zal er komende jaren fors gebouwd moeten worden. Doordat in de SDE+ goedkope technieken eerst aan bod

komen, ontstaat het risico dat kort voor 2020 nog voor meer dan duizend MW wind gebouwd moet worden. Dat maakt het minder zeker dat het 2020-doel gehaald wordt. Windenergie, met z’n lange voorbereidingstijd, heeft komende jaren een meer gesprei-de bouw nodig; er zou per jaar minstens 600 MW vergund moe-ten worden. Om dat mogelijk te maken, is een schot in de SDE+ nodig. Het ministerie van EZ koos daar niet voor, maar verhoog-de het totale budget.

NWEA zal de aanvragen SDE+ 2013 beoordelen en met de leden bepalen wat de beste strategie voor komende jaren is om de doelstelling voor wind op land mogelijk te maken.

ECN en KEMA hebben inmiddels de concept-basisbedragen voor 2014 gepubliceerd. NWEA zal daar op reageren en daarbij ook de evaluatie over dit jaar betrekken.

Zie voor meer informatie: www.nwea.nl

 

Categorie: Algemeen