Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
06-04-2017

SDE+ - Hoe zit het in 2017 en wat betaald de overheid?

De overheid stimuleert (nog steeds) de investering in zonnepanelen (de SDE+ regeling is en blijft zeer interessant), dus nu is nog altijd een goed moment om te overwegen uw dak met zonnepanelen te beleggen. Voor ondernemers (BV’s, eenmanszaken, maatschappen, VOF etc) is er een aantal interessante landelijke subsidies op zonnepanelen. Bovendien hebben verschillende gemeentes subsidies voor lokale initiatieven op het gebied van zonnepanelen. EnergiePlusDak helpt graag met het aanvragen van de benodigde subsidies.
 
De strekking van de zakelijke subsidie
Bijna alle zakelijke subsidies op zonnepanelen hebben te maken met een extra fiscale aftrek. De onderneming zal dus winst moeten maken (of inkomen moeten hebben). Draait de onderneming al verlies, dan zijn de subsidies minder of niet interessant. De hoogte van de subsidie is dus afhankelijk van de belastingdruk van de onderneming en of u verliezen in de toekomst nog mag verrekenen.
 
Uw terugverdientijd
Uw beslissing om te investeren in zonnepanelen is natuurlijk ook afhankelijk van de te verwachten terugverdientijd. Om dit te berekenen zult u vooral moeten kijken naar wat uw verbruik is. de hoogte van uw verbruik bepaalt namelijk in welke tariefgroep van energiebelasting u valt, ofwel het bedrag dat u betaalt voor een kilowattuur. Onderstaand tabel geeft een schatting van de gemiddelde terugverdientijd op de investering.

 

Verbruik per jaar in kWh Terugverdientijd op investering
<10.000 5 – 8 jaar
10.001 tot 50.000 9 – 12 jaar
>50.000 14 – 17 jaar

 

Subsidie zonnepanelen zakelijk
De volgende subsidieregelingen zijn van toepassing voor de zakelijke gebruiker:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
In Nederland kent men de investeringsaftrek. Voor zonnepanelen kan hiervoor de KIA worden toegepast. Onderstaande tabel geeft aan wat de hoogte van de fiscale aftrek is bij een investering
voor 2017:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Tot 2.300 0
Tussen 2.301 en 56.192 28%
Tussen 56.025 en 104.059 15.734
Tussen 104.060 en 312.176 15.734 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 104.059

 

Een BV kan een belastingbesparing van circa 6% realiseren. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan een belastingbesparing van circa 12% realiseren.
 
Energie-Investeringsaftrek (EIA)
Zonnepanelen komen eveneens in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek, ook wel de EIA genoemd. De fiscale aftrek bedraagt per 1-1-2017  55,5%.
Een BV kan ongeveer 13,5 % van de investering aan vennootschapsbelasting besparen. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan zelfs wel 30% besparen. Om voor de subsidie in aanmerking moet de minimale capaciteit 25 kW zijn (circa 85 zonnepanelen). Het maximale bedrag voor aftrek is € 750,- per kw piekvermogen.
Het budget voor de EIA in 2017 bedraagt 166 miljoen euro.

SDE+ subsidie voor grote projecten
Bedrijven en non-profit organisaties kunnen gebruik maken van een interessante subsidie die jaarlijks wordt verstrekt op basis van de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt opgewekt. Het gaat hierbij om de wat grotere projecten, vanaf 15.000 WP (vanaf ongeveer 60 zonnepanelen). De overheid vergoedt het verschil tussen de kosten van grijze stroom en groene stroom.

Categorie: Algemeen