Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
18-04-2016

Subsidie nieuws, Asbest eraf, zonnepanelen erop


De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is opengesteld tot en met 31 oktober 2016 (LET OP: sommige provincies hebben een openstelling tot 1 september!!) en is bedoeld voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Sinds 1 januari 2016 is er tevens een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. 
 

Vraag nu een offerte aan

Stapeling Rijksregeling en provinciale regeling
(let op! Zolang er nog budget is in de provincie! Budgetten raken uitgeput.)

Sinds 1 januari 2016 is er - naast de provinciale stimuleringsregeling - een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. De provinciale stimuleringsregeling is in de provincie Flevoland volledig benut; aanvragen voor deze regeling worden helaas niet meer gehonoreerd. Agrarische ondernemers en particulieren in Flevoland kunnen alleen gebruik maken van de Rijksregeling. 

Kijk voor de voorwaarden in uw provincie op de betreffende pagina.

Rekenvoorbeelden 2016

Begin 2016 zijn de fiscale regelingen MIA en Vamil voor asbestverwijdering komen te vervallen. De fiscale regeling Energie- investeringsaftrek (EIA) is gewijzigd. Zo is het aftrekpercentage verhoogd van 41,5 procent naar 58 procent. Bovendien is sinds 1 januari 2016 – naast de provinciale stimuleringsregeling -  een rijksregeling asbestverwijdering van kracht. 

Om u een indicatie te geven van de kosten voor asbestsanering en investering in zonne-energie, subsidiemogelijkheden, fiscale mogelijkheden en terugverdientijd sinds 1 januari 2016,  is voor een aantal bedrijfssituaties een financieel overzicht opgesteld. Dit betreffen voorbeeldberekeningen. De werkelijke situatie is per bedrijf verschillend. Voor een specifieke berekening overlegt u met uw adviseur of boekhouder.

Praktijkbladen Isolaties en Gordingen

Het Landelijk Stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig heeft onlangs twee praktijkbladen ‘Asbest onder isolaties’ en ‘Asbest in gordingen’ uitgebracht. Deze publicaties geven een uitgebreide omschrijving van de stappen die doorlopen moeten worden in een traject van asbestsanering waarbij er sprake is van asbest onder isolaties of in gordingen. Verschillende partijen uit de asbestketen hebben meegewerkt aan de praktijkbladen.  

Naast deze uitgaves zijn er ook bladen beschikbaar over andere asbestsaneringssituaties als ‘Saneren met levende have in de stal’ of ‘’Riet onder asbest’.  Klik hier voor een overzicht van alle praktijkbladen.

Vraag nu een offerte aan

Categorie: Algemeen