Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
03-03-2014

Subsidie voor landbouwapparatuur met GPS of verduurzaming bewaarplaaten

Subsidie voor landbouwapparatuur met GPS of verduurzaming bewaarplaatsen

Vanaf 1 maart 2014 wordt de Regeling GLB-inkomenssteun opengesteld. De subsidieregeling ‘Landbouwapparatuur met GPS of verduurzaming bewaarplaatsen’ is een onderdeel van deze openstelling. Wilt u investeren in bijvoorbeeld een GPS-gestuurde ploeg of bemestingsapparatuur? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie.

 

Het doel van de regeling is het stimuleren van landbouwondernemingen die investeren in een duurzame agrosector. De volgende investeringscategorieën zijn subsidiabel:

 • Landbouwapparatuur met GPS:
  • een ploeg die wordt gestuurd met behulp van GPS;
  • spuit- en schoffelapparatuur die wordt gestuurd met behulp van GPS;
  • bemestingsapparatuur die wordt gestuurd met behulp van GPS;
  • computergestuurde beregeningapparatuur met vochtsensoren voor precisieberegening besturing met behulp van GPS;
  • poot- en zaaiapparatuur die wordt gestuurd met behulp van GPS.
 • Het verwijderen van asbest in een bewaarplaats.
 • Het isoleren van vloeren, wanden of plafonds van een bewaarplaats van landbouwproducten, waardoor een warmteweerstand wordt bereikt van ten minste 6,20 m2K/W.
 • Computergestuurde klimaatregulering in een bewaarplaats, inclusief gerelateerde aanpassingen aan ventilatiesystemen.

 

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen tussen 1 en 31 maart 2014. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten, met een maximale subsidie van € 50.000. Het minimale investeringsbedrag is € 15.000.

 

Overschrijfden de aanvragen het beschikbare budget (€ 12,3 miljoen) dan wordt er tussen alle binnengekomen aanvragen geloot. Aanvragers die de afgelopen 3 jaar niet eerder steun hebben ontvangen vanuit deze of een vergelijkbare regeling krijgen voorrang ten opzichte van aanvragers die wel eerder steun hebben ontvangen.

 

Meer weten?

Heeft u vragen over de regeling 'Landbouwapparatuur met GPS of verduurzaming bewaarplaatsen' of wilt u weten of uw investering in aanmerking komt? Lees verder

Categorie: Algemeen