Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht
09-01-2014

Wat kost asbest verwijderen

Wat kost asbest verwijderen

De kosten die moeten worden gemaakt voor bedrijven is sterk afhankelijk van de situatie ter plekke, het is maatwerk!Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop, kan meehelpen de kosten te reduceren.

In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een subsidie indienen. Gelderland kiest voor openstelling op 1 oktober, Flevoland voor 1 september. Per provincie kunnen de voorwaarden van de regeling verschillen. Ga naar toevoegingen per provincie voor meer informatie
   
De ontwerpregeling ziet er als volgt uit:

  • Alleen agrarische bedrijven (minimale standaardopbrengst 25.000) komen in aanmerking
  • 3 euro subsidie per m2 asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen
  • Minimumoppervlakte 400 m2 te saneren asbestdak
  • Per aanvrager maximaal 7500 euro subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Plaatsing van min. 15 kW zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt

VERLAAGD BTW TARIEF (6 %) op asbestverwijdering op woningen

Op 28 februari 2013 is conform BLKB/2013/305M besloten dat er een VERLAAGD BTW TARIEF wordt geheven op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. Deze regeling is ingegaan per 1 maart 2013 en duurt tot 1 maart 2014. Dit betekent voor zowel particulieren als ondernemingen een forse besparing op de arbeidskosten. In plaats van 21 % worden werkzaamheden met slechts 6 % btw belast. In feite een subsidiëring van 15 % !

 

Wat is asbest?

 

Asbest is een natuurlijk mineraal

Asbest is een natuurlijke stof en bestaat uit bepaalde mineralen die uit heel kleine en fijne vezels zijn samengesteld. Asbest is afgeleid van het woord asbestos wat onblusbaar in het Grieks betekent.
Je hebt meerdere soorten asbest, maar je kunt ze verdelen in 2 hoofdsoorten asbestvezels:

 

Serpetijnen en de amfibolen

De belangrijkste asbestvezels die gebruikt zijn in onder andere de bouw zijn de witte asbest (chrysotiel) en die behoort tot de serpetijnen en de blauwe (crocidoliet) en bruine (amosiet) asbest, behorend tot de amfibolen. Als asbest eenmaal is verwerkt, kun je niet meer zomaar bepalen welke soort asbest het is. Daar is echt onderzoek in een laboratorium voor nodig.

 

Waarom asbest gebruiken?

Asbest is niet alleen een sterke stof, maar asbest is ook slijtvast, brandwerend en bestand tegen logen en zuren. Daarnaast werkt asbest isolerend en het is bovenal goedkoop. Dat is de reden dat asbesthoudende materialen vele jaren in o.a. de bouw zijn gebruikt.

Asbesthoudend materiaal werd bijvoorbeeld veel gebruikt bij dakbedekking, plaat- en isolatiemateriaal, systeemwanden, gevelplaten, vensterbanken, ventilatiekanalen, leidingwerk, remvoeringen, koppelingsplaten, vinyl vloerbedekking, cv-ketels etcetera.

Men wist alleen toen alleen nog niet dat asbest zo schadelijk is voor de gezondheid. Want asbest is pas sinds 1 juli 1993 verboden.

 

Asbest veel gebruikt voor dakafdekking schuren

Gevaren asbest

Het is gebleken dat asbest voor de mens héél schadelijk is en langdurige blootstelling aan asbest kan uiteindelijk o.a. longkanker, buikvlieskanker of stoflongen (asbestose) veroorzaken.

Het gevaar zit hem in de losse asbestvezels die bij inademing in de longen, longblaasjes en kleine luchtwegen terecht kunnen komen. Die asbestvezels zijn dermate klein, dat je ze met het blote oog niet kunt zien. Daarbij komt nog dat je bij blootstelling aan asbest niet gelijk ziek wordt, daar kunnen wel 30 jaren over heen gaan.

 

Microscopische opname asbestvezels

Asbest saneren

Je mag niet zomaar asbesthoudend materiaal verwijderen. Dat zou ook niet slim zijn, want er zitten grote risico's aan vast. Helemaal als er geboord of gezaagd moet worden, want dan komen de vezels vrij en word je er aan blootgesteld.

Alleen speciaal gecertificeerde bedrijven mogen asbest verwijderen en de gemeente moet op de hoogte worden gebracht (er moet een sloop- of omgevingsvergunning worden aangevraagd). Voorafgaand aan de asbestverwijdering moeten eerst de risico's in kaart gebracht worden en moet je weten met welke soort asbest je te maken hebt. Er moet dus een asbestinventarisatie rapport worden opgesteld.

De kosten voor het verwijderen van asbest hangt dus helemaal van de situatie af. Hoeveel asbest is er aanwezig, welk soort asbest is het, wat zijn de risico's, met welke oppervlakte heb je te maken (m2), met welk soort materiaal heb je te maken en is de asbest makkelijk te verwijderen of juist niet......

 

In de onderstaande tabel wordt gesproken over "containment", wat ook wel "tent" wordt genoemd. Het houdt eigenlijk in dat er een speciale ruimte wordt gemaakt die luchtdicht is en waarbinnen zich het asbest bevindt. Binnen deze "containment" mag het asbest worden verwijderd.

Indicatieprijzen asbestverwijdering voor particulieren

Indicatieprijzen                          Bedrijven

Asbesthoudende golfplaten

tot 10 m2 ca. € 600,-                    € 6,- tot 10,- per m2

Asbesthoudende golfplaten

tussen 50 m2 en 100 m2 ca. € 13,75 per m2

Asbestverwijdering uit 1 ruimte tot 35 m2 (in containment)

ca. € 1000,-

Asbestverwijdering uit 2 ruimtes tot 40 m2 (in contaiment)

ca. € 1500,-

WILT U HET 100 % ZEKER WETEN ?

Wilt u met 100 % zekerheid weten wat het verwijderen van asbest u zou kosten ? Vraag dan via onderstaand formulier 100 % gratis en vrijblijvend in 1 stap documentatie en offertes aan . Door het invullen van het formulier vraagt u gemakkelijk documentatie en prijsopgave aan, zonder enige verplichting !

 

Categorie: Algemeen