Klanten

Energie+dak werkt in opdracht van verschillende klantgroepen. Elke klantgroep heeft specifieke kenmerken waar wij als leverancier van kennis en techniek rekening mee houden.

Agrarische bedrijven

Bedrijven in de agrarische sector staan meestal solitair. Dat stelt extra eisen aan de windbelasting van daken en zonnepanelen. Wij voeren daarom eerst verschillende metingen uit, die bepalend zijn voor de constructie. Een agrarisch bedrijf stelt ook extra eisen aan de materialen. Ze moeten bestand zijn tegen de uitstoot van ammoniak en de aanwezigheid van stof, zand, insecten en knaagdieren. Ook zorgen we ervoor dat we een elektrische installatie aanleggen die volledig separaat functioneert van alle andere installaties. Op die manier voorkomen we dat een eventuele storing of uitval niet de bedrijfsvoering kan treffen.

Bedrijven overige sectoren

Bij de meeste bedrijven valt de piek in het verbruik tegelijk met de elektriciteitsproductie van de zonnepanelen. Een ideale situatie. Veel bedrijven hebben een plat dak, dat zich uitstekend leent voor het installeren van zonnepanelen. Het is ook een onderdeel van het visitekaartje van het bedrijf, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is mogelijk om de opbrengst binnen of buiten op een display te tonen. Bij het ontwerp en het plaatsen houden we rekening met bestaande installaties op het dak (ventilatie/airco) en het reguliere onderhoudsplan. De zonnepanelen worden ook windvast als losse constructie op het dak geplaatst, zodat er nooit schade of lekkage aan het dak kan ontstaan.

Scholen

Voor scholen vormen zonnepanelen een gemakkelijke vorm van inkomsten en dragen ze bij aan het imago van de school. Voor scholen moeten zonnepanelen onderhoudsvrij zijn. Vandaar dat we een compleet pakket bieden inclusief monitoring en heldere instructies in niet-technische taal. Ook bij scholen bieden we aan om de elektriciteitsopbrengst weer te geven op een display.

Verenigingen van eigenaren (VVE)

Voor Verenigingen van Eigenaren is het belangrijk dat de variabele kosten laag blijven, omdat deze verdisconteerd moeten worden in de maandelijkse servicekosten. Dat betekent lage onderhoudskosten en monitoring op afstand, zodat de vereniging er zelf geen omkijken naar heeft. Instructies worden bijgevoegd in begrijpelijke taal, zodat iedereen ermee kan werken. De opbrengst van de zonnepanelen kan worden getoond op een display bij de entree.

Woningcoöperaties

Klimaat-neutraal wonen is de toekomst. Vandaar dat we steeds vaker bij nieuwbouwprojecten worden betrokken om de zonnepanelen te verzorgen voor de woningen. Hier is goed overleg met de architect, projectontwikkelaar en opdrachtgever belangrijk. Kwaliteit, degelijkheid en de onderhoudskosten zijn belangrijke criteria.