SDE+ subsidie

De Nederlandse overheid wil het bedrijfsleven stimuleren om zelf op milieuvriendelijke wijze energie op te wekken. Eén van de manieren is het fiscaal aftrekbaar maken van de investeringen, zoals dat gebeurt via de regelingen als MIA, EIA, KIA en andere stimuleringsregelingen als JoLa is de SDE+ subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Het is een budget voor milieuvriendelijke energieprojecten, dat tweemaal per jaar wordt verstrekt. Als bedrijf of instelling kunt u zich voor deze subsidie inschrijven.

Hoe werkt de SDE+ subsidie?

SDE+ wordt verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tweemaal per jaar, in het voorjaar en najaar, wordt een budget beschikbaar gesteld, waarop gedurende een periode van vier weken op kan worden inschreven. Voorafgaand aan de openstelling organiseert RVO.nl een voorlichtingsbijeenkomst. Daar wordt verteld hoe u een aanvraag kunt indienen en aan welke verplichtingen een aanvraag moet voldoen. Ook wordt er informatie gegeven over de voorgaande subsidieronde: aan welke projecten is er subsidie verstrekt en op welke gronden. De afgelopen jaren bedroeg de subsidiepot 6 miljard per ronde.

De sectoren van SDE+ subsidie

De regeling bestaat uit verschillende categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (op land, primaire waterkering of in een meer) en zon. Voor wind op zee is er een apart budget. Per categorie zijn er aparte voorwaarden en criteria, die per subsidieronde kunnen verschillen. In de praktijk gaat de meeste subsidie naar projecten die zich richten op zon en wind. Binnen de zonprojecten wordt er vervolgens een onderscheid gemaakt tussen zonnestroom (PV) en zonnewarmte.

Neem contact op

Wat kan Energie+dak hierin betekenen?

Energie+dak volgt de ontwikkelingen binnen de SDE+ subsidie op de voet en bezoekt ook voor haar klanten de informatiebijeenkomsten voorafgaand aan de subsidieronden. Op die manier kunnen we u optimaal informeren en adviseren bij het indienen van een subsidieaanvraag.

Meer weten over uw mogelijkheden voor een SDE+ subsidie?

Bel geheel vrijblijvend: 0342 760 670

info

Meer weten?

Wilt u weten hoe u geld kunt besparen met een nieuw dak van Energie+dak? Bel ons dan. U kunt ons ook mailen met uw vraag.