Subsidies

Subsidie aanvragen

Nieuwbouw of renoveren vraagt altijd een forse investering. Als u dat een handig aanpakt, betaalt de overheid daaraan mee. Er zijn verschillende subsidieregelingen waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Al deze subsidieregelingen zijn erop gericht dat er in Nederland milieuvriendelijker en duurzamer wordt gebouwd en wordt gewerkt. Energie+dak is bekend met de verschillende subsidieregelingen en kan u daarin adviseren en daarnaast ondersteunen bij het aanvragen van subsidie.

MIA en Vamil

MIA en Vamil zijn subsidies voor ondernemers die worden verstrekt op milieuvriendelijke investeringen. Bij MIA gaat het om de Milieu Investeringsaftrek, waarbij u tot 36% van de investering kunt aftrekken van de fiscale winst. Hoe hoog het percentage voor u uitvalt, is afhankelijk van de aard van de investering. MIA is te combineren met Vamil, de afschrijving op een willekeurig moment van een milieuvriendelijke investering. De winst van deze regeling zit ‘m vooral in het fiscale voordeel van versneld afschrijven.

EIA subsidie

EIA staat voor Energie-investeringsaftrek. Deze subsidie kan maximaal € 30 per m2 dakoppervlak opleveren, mits de warmteweerstand minimaal 2,00 m2K/W toeneemt ten opzichte van de oude situatie. Deze regeling geldt alleen voor bestaande gebouwen waarbij de basisconstructie van het gebouw gehandhaafd blijft. De aftrek is ook van toepassing voor de investering in zonnepanelen, maar kan niet worden gestapeld met de SDE+ subsidie.

SDE+ subsidie

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Met de SDE+ subsidie wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om zelf op milieuvriendelijke wijze energie op te wekken. Tweemaal per jaar stelt ze daartoe een subsidiebudget beschikbaar, waarop kan worden ingeschreven. De inschrijftermijn beslaat ongeveer vier weken. Voorafgaand aan de inschrijvingsperiode, organiseert de overheid informatiebijeenkomsten. De meeste projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn zonne-energie en windenergie. Meer over SDE+ subsidie

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Om het voor particulieren en bedrijven interessant en haalbaar te maken om snel asbesthoudende daken te saneren, geeft de overheid nog tot 31 december 2019 een subsidie van € 4,50 per m2 dak tot een maximum van € 25.000 per adres. Deze subsidie mag gestapeld worden met de subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen, mits deze door de provincie wordt verstrekt, zoals dat het geval is in Zuid-Holland.

Neem contact op