Subsidie asbest verwijderen

Met ingang van 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden. Doordat de daken langzaam verweren, komen er asbestvezels in het milieu terecht, wat schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Om de eigenaren van gebouwen met asbesthoudende daken tegemoet te komen in de kosten, stelt de overheid subsidie beschikbaar voor het verwijderen ervan. Deze subsidie bedraagt € 4,50 per m2 dakoppervlakte en is tot 31 december 2019 beschikbaar.

Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie?

De overheid stelt een aantal voorwaarden voor het verstrekken van de subsidie. Zo moet het dak rechtstreeks in contact staan met de buitenlucht. Ook moet u het dak laten verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf, die dit vervolgens moet melden bij het LAVS (Landelijk Asbest Volgsysteem). Daarnaast moet het verwijderen plaatsvinden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019. De subsidieaanvraag moet uiterlijk zes maanden na het verwijderen van het asbestdak worden gedaan en per aanvraag en adres kan er maximaal € 25.000 subsidie worden verstrekt.

Waar kunt u de subsidie asbest verwijderen aanvragen

De aanvraag voor subsidie voor het verwijderen van een asbesthoudend dak doet u via het eLoket van de overheid. Om bedrijfsmatig de aanvraag in te kunnen dienen, heeft u ook een eHerkenning nodig. Als particulier is uw DigiD voldoende. Meer informatie en links naar de verschillende pagina's, vindt u hier.

Wat kan Energie+dak hierin betekenen?

Bij Energie+dak voorzien we in verschillende sectoren daken van zonnepanelen. Soms zijn dat daken die eerst gesaneerd moeten worden omdat er asbest in is verwerkt. Wij adviseren de opdrachtgever gedurende het complete traject. We kennen een aantal betrouwbare en gerenommeerde bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen. Ook weten we de weg en de valkuilen als het gaat om het aanvragen en verkrijgen van subsidies. U kunt ons dus niet alleen benaderen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden, maar ook voor advies over alles wat ermee samenhangt.

Meer weten over de subsidiemogelijkheden voor het verwijderen van asbest?

Bel geheel vrijblijvend: (0342) 760 670