Subsidie zonnepanelen

Wij zijn in Nederland bezig met een transitie van conventionele energiebronnen naar het gebruik van duurzame, milieuvriendelijke energie. Voor bedrijven en particulieren ligt zonne-energie het meest voor de hand, aangezien windenergie grotere investeringen en meer ruimte in het landschap vraagt. De overheid stimuleert al jaren het installeren van zonnepanelen en betaalt daarom mee bij de aanschaf in de vorm van subsidies en investeringsaftrek.

Subsidie op zonnepanelen voor bedrijven

Bedrijven hebben twee mogelijkheden om de overheid mee te laten betalen bij de aanschaf van zonnepanelen. In de eerste plaats kunt u gebruik maken van de SDE+subsidie. Met deze subsidie wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om zelf op milieuvriendelijke wijze energie op te wekken. Tweemaal per jaar stelt ze een subsidiebudget beschikbaar, waarvoor u zich kunt inschrijven. De inschrijftermijn bedraagt ongeveer vier weken. Voorafgaande aan de inschrijvingsperiode organiseert de overheid informatiebijeenkomsten. Naast de SDE+ kunt u ook gebruik maken van de MIA, EIA, KIA en JoLa. Dit zijn subsidies die worden verstrekt bij milieuvriendelijke investeringen.

Bij MIA gaat het om de Milieu Investeringsaftrek, waarbij u tot 36% van de investering kunt aftrekken van de fiscale winst. Hoe hoog het percentage voor u uitvalt, is afhankelijk van de aard van de investering. De EIA is de Energie Investeringsaftrek, die geldt voor installaties van meer dan 25 kW. Bij een installatie van 40 kW geldt dan de volgende rekensom: € 750 x 40 = € 30.000. Het bedrag dat u vervolgens mag aftrekken van uw fiscale winst is 54,5% van 30.000 = € 16.350. Naast de EIA mag u ook de gewone kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen.

De JoLa tenslotte, is een subsidieregeling voor landbouwers tot 40 jaar. Ze kunnen subsidie aanvragen voor een investering in zonnepanelen of andere duurzame bedrijfsverbeteringen. De subsidie bedraagt 30% van het investeringsbedrag, met een maximaal subsidiebedrag van € 20.000,-. Het minimale subsidiebedrag is € 10.000,-.

Subsidie op zonnepanelen voor particulieren

Voor particulieren worden al enkele jaren geen subsidies door de landelijke overheid verstrekt. Wel is er nog een aantal gemeenten waar u subsidie kunt krijgen bij de aanschaf van zonnepanelen. Het loont dus altijd de moeite om te informeren bij uw eigen gemeente over de mogelijkheden. Toch betaalt de overheid indirect mee bij de aanschaf van zonnepanelen. U kunt namelijk de btw die u betaalt over de aanschaf- en installatiekosten, terugvragen van de Belastingdienst. En dat scheelt al snel honderden euro’s. Daarnaast blijft het installeren van zonnepanelen een lucratieve investering, aangezien het rendement aanmerkelijk hoger ligt dan de huidige spaarrentes.

Wat kan Energie+dak hierin betekenen?

Energie+dak is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving als het gaat om het aanschaffen en installeren van zonnepanelen. We kunnen u adviseren over de mogelijkheden die er zijn in uw specifieke situatie. Raadpleeg dus eerst een van onze adviseurs voor u besluit tot aanschaf van zonnepanelen. Het kan u veel geld en rompslomp besparen.

Meer weten over uw mogelijkheden voor subsidie?
Bel geheel vrijblijvend: (0342) 760 670