De heer H.J. Kottelenberg

Zonnepanelen Lochem - Gelderland

Mts H.M.J en H.J. v. Binsbergen-Hoentjen

Zonnepanelen Lochem - Gelderland

Mts H.M.J en H.J. v. Binsbergen-Hoentjen

Sandwichpanelen Lochem (Gelderland)