3 opties voor zonnepanelen voor de VVE

3 opties voor zonnepanelen voor de VVE

Bent u eigenaar van een wooneenheid in een appartementencomplex, dan bent u hoogstwaarschijnlijk  lid van en een VVE. Voor een VVE bestaan er mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Uiteindelijk is het natuurlijk deze VVE die in een vergadering over plaatsing van zonnepanelen beslist, immers ze dienen op het dak van het gebouw van de VVE te worden geplaatst. Hieronder zijn 3 opties uitgelegd.

1) Zonnepanelen VVE voor uw eigen stroom

Het liefst wilt u de opgewekte stroom met uw eigen verbruik verrekenen. Dat brengt immers het meeste op. U betaalt aan uw leverancier namelijk het volle tarief voor een kilowattuur, namelijk circa € 0,23. Als de opbrengst van de zonnepanelen hiermee verrekend kan worden, dan is dat wel zo prettig.

Hoe op te lossen?
Allereerst dient de VVE in de vergadering te besluiten dat het dak gebruikt mag worden voor zonnepanelen van bewoners. De bewoners schaffen zelf de zonnepanelen aan. Vervolgens dienen de zonnepanelen rechtstreeks aangesloten te worden op de meterkast van de betreffende bewoner(s). Er moet dus een kabel gelegd kunnen worden naar de meterkast van de betreffende bewoner. Dit moet technisch wél realiseerbaar zijn. Natuurlijk is er ook nog een omvormer in het spel. Deze zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om naar wisselstroom waarna de omvormer aangesloten kan worden op een groep in de meterkast. Het kan zijn dat de bewoner zelf een omvormer in het appartement installeert, maar veelal is dat niet mogelijk. Een omvormer neemt namelijk ruimte in beslag, en bovendien produceert de omvormer wat warmte en soms geluid. Het is daarom beter om de omvormer in een aparte ruimte te plaatsen buiten het eigen appartement. Hoogstwaarschijnlijk zullen meerdere bewoners interesse hebben om deel te nemen. In dat geval kan volstaan met één omvormer voor alle zonnepanelen van alle bewoners. Er zijn speciale splitters in de markt die vervolgens zorgen voor een verdeling van de stroom naar de meterkasten van de individuele bewoners.

2) Zonnepanelen voor de stroom van de VVE

De gemeenschappelijke ruimten verbruiken natuurlijk zelf ook stroom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlichting en de lift. Deze stroom zou prima opgewekt kunnen worden door zonnepanelen op het dak van de VVE. De zonnepanelen en omvormer worden dan rechtstreeks aangesloten op de meterkast van het gebouw. Een individuele bewoner van de VVE zal hier niets van merken, zijn elektriciteit rekening verandert immers niet. Hooguit zal er op termijn iets veranderen aan de VVE-bijdrage, immers de kosten voor stroom zullen in de loop van de tijd lager worden, zeker als de zonnepanelen na jaren economisch zijn afgeschreven.

3) Zonnepanelen via de nieuwe regeling van het energie-akkoord voor de VVE(per 1-1-2014)

De overheid heeft speciaal voor VVE’s een nieuwe regeling vastgesteld. Hierbij kunnen VVE’s zonnepanelen aanschaffen, waarbij de opgewekte energie ten goede komt aan bewoners. Het gaat hierbij om een teruggave van energiebelasting. De regeling is als volgt:
Van het aantal kWh’s die opgewekt worden met zonnepanelen op het dak van de VVE, mag 9,1 cent aan energiebelasting (7,5 cent + BTW) teruggevorderd worden. Tevens kunnen de opgewekte kWh’s verkocht worden een energieleverancier. Hiervoor dient een aparte terug levermeter geplaatst te worden. Om van deze teruggave van energiebelasting gebruik te maken is het niet toegestaan om de stroom te leveren aan de VVE zelf.

Voorbeeld:
De VVE koopt zonnepanelen waarmee 10.000 kWh per jaar wordt opgewekt. Er zijn 4 bewoners die allen voor 25% deelnemen aan het initiatief. Zij zullen hiervoor allemaal 25% van de investering moeten bekostigen.
Vervolgens gaat de VVE deze 10.000 kWh verkopen aan een energieleverancier. Hier krijgt zij bijvoorbeeld 5 cent per kWh voor, totaal 500 euro per jaar. Dit bedrag wordt verdeeld onder de 4 deelnemers, dus € 125,- per deelnemer. Daarnaast krijgt de deelnemer nog eens 9,1 cent aan energiebelasting terug via z’n eigen energieleverancier. Per deelnemer gaat dit dan om 2.500 * 9,1 ct = € 227,50. Tel hier die € 125,- bij op dan krijgt een individuele deelnemer € 352,50 per jaar.
Let wel: in deze berekening is niet meegenomen dat de VVE nog kosten moet maken voor extra administratie en afschrijving van de zonnepanelen. Overigens kunnen zonnepanelen met gemak 30 jaar meegaan, de jaarlijkse afschrijvingskosten zijn dus betrekkelijk laag.

Nieuws +
Blogs

Er bestaan veel feiten, maar ook fabels over zonne-energie en zonnepanelen. Hier krijgt u de feiten op een rijtje en wellicht al een antwoord op uw vragen.

 meer nieuws en blogs
 veelgestelde vragen

SDE+ voorjaar 2019

Van 12 maart t/m 4 april is er weer de mogelijkheid om de SDE+ subsidie aan te vragen. Het totale budget is nu 5 miljard per ronde, 1 miljard minder dan voorheen. Het is dus belangrijk om tijdig aan te vragen. Energie+dak kan u hierin ontzorgen door de complete subsidieaanvraag vrijblijvend voor u in te dienen.  

Klantervaring: Toon Vernooij - Cothen

In 2018 heeft Energie+dak 602 zonnepanelen geplaatst bij Toon Vernooij uit Cothen. De betrokken adviseur DLV heeft de klantervaring mooi verwoord op hun website! 

Lees verder via onderstaande link voor het hele verhaal.